Kulturhuset

 

Sejerø museum og kulturhus
 
 
SEJERØ KØBMANDSHANDELS MUSEUM
er grundlaget for Kulturhuset og dets udstillinger og arrangementer.
I ejendommen Sejerbyvej 7 har der siden 1870 været drevet købmandshandel, den nuværende bygning stammer fra 20erne. I 1954 overtog Anna og Aksel Jensen ejendommen, som de drev som gammeldags købmandsbutik, til de lukkede i 1978. De fortsatte dog med at vise både butikken og deres hjem frem for gæster, og således opstod tanken om at lave et museum. Da Anna og Aksel var barnløse, blev deres formue, sammen med Annas ugifte bror Johannes’ formue testamenteret til en fond, som på vegne af Sejerø skulle drive museet.
 
 

 

          
 

Kulturhusets udstillingshal er opført i 2005. Den er tegnet af arkitekt Otto Weitling og opført med støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Ø-støtte og Vestsjællands Amt.

 

 

 

Sejerø Købmandshandels Museum:
 
Anna og Aksel Jensens butik og stuer
 

 

På 1. sal lokalhistorisk samling med gammelt værktøj,
 
 
stenaldersamling.
 
 
 Sejerø Kulturforening/Støtteforening for Kulturhuset

 

 

Entre: 30 kr. for både kulturhuset og købmands museet.