Lægen

Der skal altid ringes til regions klinikken inden man møder op.

 

Lægeklinikken Sejerø    59590020

Mastrupvej 16, 4592 Sejerø

 

Telefonkonsultation og medicinbestilling

hverdage kl. 8 – 9.

 

AKUT LÆGEHJÆLP:

Hverdage kl. 8 – 16:  59590020

Hverdage efter kl. 16, weekender

og helligdage:            70150700

 

 

Historie:

 

I gamle dage var man ikke særlig godt stillet ved sygdom, der var nemlig ingen læge på øen, man måtte nøjes med gamle husråd eller søge hjælp hos ”kloge folk” Fra august 1846 og til juli 1847 var Sejerø hjemsøgt af tyfus, det siges at sygdomme blev ført til øen fra Århus, da en Sejerbo havde været i Århus og kom syg hjem, han døde kort efter.  Da man ingen læge havde på øen viste man ikke hvad manden var død af, dog var man klar over at der var noget særligt ved sygdommen. Det varede heller ikke længe før flere andre blev syge. En distrikts læge blev tilkaldt til øen og han kunne konstaterer at det var Tyfus, på Sejerø blev den kendt som ”sygen”. Desværre blev der ikke sørget godt nok for at holde de syge afskærmet fra de raske og sygdommen bredte sig over hele øen. Det var en sørgelig tid for beboerne. Skolen lukkede d. 3 oktober 1846 og åbnede først igen 26. april 1847. 286 mennesker (142 mænd og 144 kvinder) blev angrebet, hvilket var godt halvdelen af øens 568 beboere. Der døde 28 mennesker, 14 af hvert køn af Tyfus.

 

Under ”sygen” blev man klar over at det var nødvendigt at have en læge på øen og. I 1848 var der tale om at hvis man kunne få en læge til øen, ville bønderne give 6 tdr. land af ”herskavens” som lægeløn på den betingelse at de så skulle have gratis læge. Den plan blev dog hurtigt opgivet. Senere i 1848 ansøgte man sogneforstanderskabet gennem amtet justitsministeriet om ansættelse af en læge, og om at en særlig løn til lægen udredes af finanskassen. Amtmanden meddelte at amtet overvejede at hjælpe sejerøboerne til at få en læge, men de skulle selv udrede en stor den af lønnen.

 

Den første læge kom til øen i 1852. Christian Julius Fencker (1852-1875) i den første tid boede han hos en gårdmand i Sejerby. Senere byggede gårdmændene et hus på gadejord i Sejerby til ham.  I 1890 byggedes en ny lægebolig. Og den nuværende lægebolig er bygget i 1972-1973

 

Brit Lea Tipsmark har været øen læge fra 1984 og indtil 2013. Men i perioder inden da, var der ingen læge, og øen klarede sig med en sygeplejerske.

 

Siden maj 2013 har Klinikken været betjent af vikare. Vi fik ny læge på øen i November 2014, Susanne La Cour. Som flyttede hertil fra en stiling som ølæge på Christians Ø.

 

I 2014 blev den tidligere lægebolig og klinik revet ned for at blive erstattet af et fint nyt lægehus og bolig til lægen. Det er nu blevet færdig og lægen rygger tilbage d. 21. januar 2016. 

 

Vi fik ny læge igen d. 1. okt, efter en periode med skiftende vikarer. Den nye læge er Hans-Henrik Kaae