Sejerø Kulturforening

 

Sejerø Kulturforening

Støtteforening for Sejerø Kulturhus

4592 Sejerø

Hjemmehørende i Kalundborg Kommune

 

Sejerø Kulturforening har til formål at formidle kulturelle oplevelser til glæde for øens beboere og dens gæster, i samarbejde med bestyrelsen for Sejerø Kulturhus og Købmandshandels Museum

 

Har Du lyst til at støtte Sejerø Kulturforening med et medlemskab, kan medlemskab tegnes i Kulturhuset. Kontingentet tegnes for et år ad gangen og prisen er kr. 100,- årligt.

Som medlem af Kulturforeningen har du gratis adgang til Kulturhusets store Sommerudstilling, inkl. adgang til Købmandshandels Museum og Sejerø Samlingen.

Kulturforeningen støtter Kulturhuset både økonomisk og på anden måde, kr. 30,- af hvert indbetalt kontingent går direkte til Kulturhuset!

Sommeren 2019

Bestyrelsen har igen i år den store glæde at kunne præsentere et flot program. Samtlige arrangementer afholdes i Sejerø Kulturhus. (Støttet af Kultur og Fritid, Kalundborg Kommune)

 

Nærmere beskrivelse af hvert enkelt arrangement, bliver annonceret ved opslag på Sejerøfærgen, på opslagstavlen i Brugsen og på Sejerø Kulturhus.

_______________________________________________________________

 

 

SEJERØ KULTURFORENINGS BESTYRELSE 2019:

Formand: Brit Tipsmark - Næstformand: Else Jensen – Kasserer: Lene Alber Sekretær: Jytte Pedersen - Bestyrelsesmedlem: Eva Madsen

Suppleant: Mette Tipsmark

Revisor: Jens Thomassen

Foreningen kan kontaktes på mail: sejerokultur@gmail.com